Od 17.-22.1.2017 bo na OŠ Stična potekalo medprojektno srečanje koordinatorjev vseh partnerskih držav: Španija, Ciper, Norveška, Latvija in Slovenija. Pripravili smo delavnice za učitelje, ki sodelujejo v projektu in za koordinatorje. Vsebinsko se bomo dotaknili vseh projektnih segmentov, kar je razvidno iz dveh priloženih dokumentov.

Slovenia meeting agenda coordinators

Slovenia meeting agenda teachers