Osnovna šola je od 17. do 22. januarja 2017 gostila drugi medprojektni sestanek v okviru projekta KA2 »The Sunny Side Up«. Medprojektnega sestanka so se udeležili koordinatorji in učiteljih vseh partnerskih držav, in sicer z Norveške, Cipra, iz Latvije in Španije. Tema sestanka je bila analiza izvedbe sončnih kolektorjev ter izvedba rastlinjaka. Učitelji so se s pomočjo gospoda Martina Bajca iz podjetja Rastlinjaki Schwarzman odločili, kakšen rastlinjak oz. steklenjak bodo izvedli njihovi učenci v prihodnjih mesecih v sklopu projekta. Izvedli smo tudi sledenje na delovnem mestu pri učiteljici 2. razreda, Tanji Štepec, pri učiteljici za zgodnje poučevanje angleščine, Darji Bregar, ter učiteljici 1. razreda, Maji Tavčar, ki poučujejo na podružnični šoli v Višnji Gori. Učiteljici Tjaša Glamočak in Jasmina Selko pa sta poskrbeli za strokovno predstavitev uporabe didaktičnih pripomočkov pri opismenjevanju v prvi triadi.
Naše goste pa smo odpeljali še na sobotni potep po Ljubljani, kjer smo se fotografirali z županom, gospodom Zoranom Jankovičem, povzpeli smo se na Ljubljanski grad ter popoldan zaključili s sprehodom po stari Ljubljani.