Poučevanje in učenje – to sta dva segmenta, s katerima se vedno znova srečujemo učitelji vseh področij. Pedagoški, metodološki in osebni pristopi so tisti, ki vodijo sodobnega učitelja k uspehu. Učitelji se veliko izobražujemo doma in tudi v tujini, z namenom, da bi učencem omogočili privlačnejši ali inovativnejši način učenja, torej tisti način, ki je tej generaciji »prirojen«.
Vsi dobro vemo, da je sodobna tehnologija preplavila drugo desetletje 21. stoletja. Velikokrat se sprašujemo, ali je smiselno uporabljati sodobne tablice ali telefone pri pouku. In nemalokrat slišimo odziv, da tovrstni pripomočki seveda ne sodijo k pouku. Ob tem verjetno nekateri pomislimo, ali vztrajati pri klasičnem pedagoškem delu ali pa stopiti v korak s časom, tehnologijo in potrebami generacije, ki jo vedno bolj pogosto imenujemo »e-generacija«.
Erasmus+ v sodelovanju z OŠ Stična omogoča individualno mobilnost učiteljev, da se lahko udeležimo strukturiranih tečajev oziroma seminarjev po Evropi, posegamo po novih idejah in pristopih, ki nas v pedagoškem in osebnem odnosu močno krepijo.
V začetku aprila 2017 sem se udeležil zanimivega strukturiranega seminarja z naslovom Another Way Of Teaching And Learning, ki je potekal v Almadi, v nesposredni bližini portugalske prestolnice Lizbone.
Seminarja se je udeležilo 20 učiteljev iz šestih držav (Slovenija, Latvija, Islandija, Turčija, Hrvaška, Avstrija in Poljska). Pisana in raznolika druščina učiteljev iz različnih koncev Evrope, z različnimi kurikuli, pogledi in pristopi dela v razredu. Na začetku smo se kar spogledali, ko so nam gostitelji povedali, da je pri njihovih urah e-tablica ali sodoben telefon obveza, saj le na tak način lahko uvajajo drugačen način poučevanja in učenja. Marsikatera evropska država je to že uvedla, seveda z veliko truda, želje in potrebe po novih, sodobnih in drugačnih pristopih. Ob vsem tem pa seveda učni sistem posameznih držav ne pozablja na kognitivni in deloma tudi klasičen način dela v razredih.
Vsak učenec si mora naložiti na svoj telefon ali tablico posebne aplikacije, ki mu omogočajo sledenje usvajanja nove učne snovi. Ob takem delu gre seveda za zaupanje mladim, da med učnim procesom ne posegajo po socialni omrežjih. Vse države, ki so s to obliko dela že v koraku, so se soočile z začetnimi težavami, a so jih s skupnim trudom tudi premostili in učencem omogočili inovativen način dela, ki se je izkazal za učinkovitega.
Jaz osebno sem bil zelo presenečen nad tem, kako utečena je ta oblika dela v nekaterih državah, predvsem pa tudi nad tem, da so rezultati, ki jih določeni predmeti morajo doseči, enaki tistim, ki jih te »inovativne« države imenujejo »klasična ali zastarela pot do uspeha ali cilja«.
Izpopolnjevanje sodobnega učitelja v tujini ali domovini je ključ do sodobnih prijemov v razredu in če želimo biti uspešni v razredu, spremenimo sprva sebe in šele nato postrezimo nove izzive mladim, ki živijo in dihajo s sodobno tehnologijo 21. stoletja.
Seminar se je zaključil z lepo mislijo: » Ljudi težko spremeniš, lahko pa jim ponudiš spremembe.  Ali bodo spremembe sprejeli ali ne, je odvisno od njih samih. Veliki vodje ti ne povedo, kaj je potrebno storiti, ampak ti le pokažejo pravo smer.«  Obrigado Portugal! (Hvala Portugalska!)                                                                                                             Igor Rajner, prof.