Vseživljenjsko učenje je v sodobnem svetu pojem, ki nam je, predvsem učiteljem, zelo blizu. Svet napreduje in mladi se z njim spreminjajo v današnjem času hitreje kot kdaj koli doslej. In res je stalno izpopolnjevanje in izobraževanje ključnega pomena in hkrati resnično potrebno na najrazličnejših področjih. Za učitelje, ki delamo z mladimi, še toliko bolj.
V okviru KA1 projekta »Izzivi sodobnih učiteljev« sva se s sodelavko Blanko Karanjac udeležili enotedenskega izpopolnjevanja, ki je zunaj naših meja poznano kot »job shadowing«. Bili sva na Danskem. Cilj tokratnega izobraževanje je bilo sledenje poučevanja angleščine na danskih osnovnih šolah ter izmenjava učinkovitih pedagoških praks in pristopov.
Spremljali sva pouk poučevanja prvega tujega jezika, ki je tudi tam angleščina. Med danskim in slovenskim šolskim sistemom je veliko podobnosti najde pa se tudi nekaj razlik. Sama organizacija obveznega izobraževanja je zelo podobna. Naše poučevanje tujega jezika je z uvedbo novosti v zadnjem letu precej podobno Danskemu. Bistvene razlike so morda v sami izpeljavi učnih ur.  Po znanju naši učenci nič ne zaostajajo za danskimi vrstniki, morda jih do določene starosti celo prekašajo. So pa danski učenci pri svojem delu bolj zavzeti in odgovorni, starši v življenje in delo v šoli niso močno vključeni. Danski šolski sistem začne z ocenjevanjem v 8. razredu in zato je odgovornost za učenje in delo nujna, saj ni zunanje prisile – ocene, ki bi učence gnala naprej. Tudi pouk poteka tako, da so učenci večji del samostojni, sami določajo tempo in količino dela ter  na ta način prevzemajo odgovornost za svoje delo, za svoje uspehe in neuspehe, predvsem pa lahko napredujejo po lastnih zmožnostih.
Vsaka izkušnja je pomembna in dviga kvaliteto dela. Tokratno izobraževanje pa je bilo še posebej učinkovito, saj bo marsikaj možno konkretno aplicirati v delo z našimi učenci, saj je danski šolski sistem primerljiv z našim, dolgoročni cilji šolskega sistema pa zelo podobni.
Alenka Kovač, prof. in Blanka Karanjac, prof.