Z rastlinjakom bomo učencem predstavili prednosti in slabosti umetnih in naravnih ekosistemov pri biologiji in naravoslovju. S praktičnim prikazom oziroma uporabo, bodo tekom celega leta spoznavali načine pridobivanja bio zelenjave in ostalih pridelkov. Na tak način bomo obogatili učni proces.