Sončna ura bo omogočila učiteljicam razrednega pouka in predmetnega pouka, da bodo s praktično uporabo sončne ure spodbudile učence k razmišljanju o položaju Zemlje, nagnjenosti osi, vrtenju okoli svoje osi in na tak način pripomogle k samostojnemu razmišljanju učencev.