Mobilnost učiteljev na OŠ Stična

OŠ Stična se je pridružila mednarodnemu programu Erasmus+ (KA1), mobilnost učiteljev, z namenom strokovnega izobraževanja, usposabljanja in spoznavanja novih metod poučevanja. Moje izobraževanje je potekalo v obmorskem mestu na jugu Anglije, Portsmouth. Dva tedna sem se na tamkajšnji univerzi udeleževala raznih delavnic, na katerih sem spoznala nov pristop poučevanja tujega jezika pod okriljem priznanih strokovnjakov.

V pričakovanju novega in neznanega sem 15. avgusta podala na univerzo v Portsmouthu, kjer sem spoznala soudeleženke z različnih koncev Evrope ter ene s Kitajske. Vse smo se izobraževanja udeležile z namenom, spoznati metodo poučevanja, ki se je v svetu pokazala za zelo uspešno, in namreč metodo imenovano CLIL. Le-ta temelji na učenju jezika skozi vsebino in ne skozi teme, kot je trenutna praksa poučevanja.

Prve dni je z nami delala priznana strokovnjakinja, dr. Diana Hicks, pri kateri smo se vživele v vlogo učencev. Predala nam je mnogo idej, napotkov, strategij poučevanja s to metodo, ki pa so preproste in se osredotočajo na učenčevo aktivnost pri učenju. Profesor Graham Workman nam je predstavil ogromno zabavnih aktivnosti, s katerimi lahko popestriš uro angleščine. David Deadman in Michael Fennell sta z nami “trenirala” jezik, Chris Allison pa nam je predstavila zapleten angleški šolski sistem.

Program je trajal dva tedna, delavnice so bile zelo intenzivne, dobila sem ogromno novih idej, materiala in seveda tudi nov pogled na poučevanje tujega jezika. Vendar delo se ni končalo s koncem izobraževanja, pravo delo se začenja zdaj, ko moram naučeno prenesti v prakso in prepričana sem, da se bom naučila še marsikaj novega, kajti učenci so tisti, ki nas naučijo največ.

Hvaležna sem za izkazano zaupanje in bogato izkušnjo, kajti odprl se mi je nov svet možnosti.

Polona Strmole, prof. razrednega pouka