V okviru projekta KA-2 »old jobs and new jobs«, je po vseh izdelanih parametrih v Sloveniji, Španiji, Turčiji in na Slovaškem ter Portugalskem, zmagal slovenski »lük« iz Lükarije pri Ptuju, ki so ga učenci podružnične šole Višnja Gora pod vodstvom mentoric Ane Šimac, prof. in Mojce Hrvatin prof., zasadili v Višnji Gori.
Takole so zapisali učenci: »ugotavljamo, da rezultati izvedene analize dobro odražajo lastnosti zemlje, ki smo jih povzeli po razpoložljivi literaturi. Zemljo, ki smo jo prinesli iz Lükarije z namenom, da vanjo posadimo ptujski lük, lahko po naših rezultatih uvrstimo v tip peščene zemlje. Dobro posušen vzorec je bil na videz mivkast in zelo sipek. V literaturi smo prebrali, da je prav tak tip zemlje ugoden za gojenje čebule. V nadaljevanju projekta bomo primerjali rast čebule v dveh tipih zemlje: v lükarski ter višnjanski in ugotavljali, kako na rast čebule vplivajo lastnosti prsti«.
Čebulo iz Lükarije smo zasadili v vseh petih državah in smo v pričakovanju, kako bo ta ena in ista čebula uspevala v državah, ki imajo različne klimatske in zemeljske značilnosti.
Ivančna Gorica, maj 2015