Biti učitelj je poslanstvo, pravijo. Biti učitelj tujih jezikov je prednost in danost, ki jo imaš ali pa nimaš, pravimo učitelji tujih jezikov. Poučevati jezik ni samo delo z jezikom, ampak je tudi razvijanje svoje osebnosti, razvijanje kulture učečega in materinega jezika. Slednje nam omogoča, da smo učitelji tudi ljudje s širino in da se zavedamo, da je nenehni razvoj potreben in nujen, če želimo biti kos mladini 21. stoletja.

Ker nas je obdobje pandemije covida-19 zaznamovalo, morda tudi delno spremenilo, smo bili učitelji še kako željni novih izzivov onstran meja, da vidimo in se prepričamo, kje smo, kam nas je pandemija odnesla in ali lahko spremenimo, nadgradimo sami sebe in posledično tudi učence, dijake ali kolege učitelje.

Tudi Erasmus+ projekti so na naši šoli v omenjenem obdobju počivali, zato smo še toliko bolj zagrizli v nov projekt takoj, ko je to bilo možno. Prijavili in dobili smo ga z naslovom »Kreativen učitelj v ustvarjalnem učnem okolju«. Mislim, da naslov ne bi mogel biti boljši, še posebej pa naslavlja točno to, kar celotna družba v izobraževalnem procesu sedaj in tukaj  tudi potrebuje.

Moje izkušnje poučevanja nemškega jezika z mladostniki različnih starostnih skupin so prispevale k razvoju komunikativnosti in fleksibilnosti v učnem okolju ter ustvarjalnosti in kreativnosti pri iskanju optimalnih učnih strategij. Prilagajanje novim učnim in raziskovalnim okoliščinam mi še vedno predstavlja izziv tako v profesionalnem kot osebnem življenju.

Svoj prispevek nadaljujem s sledečo mislijo:

Dotikam se prihodnosti. Učim.

Ich berühre die Zukunft. Ich unterrichte.

Christa McAuliffe

Odločil sem se za strukturirani tečaj za učitelje tujih jezikov na Malti, ki je potekal od 23.–27. 1. 2023. Tečaj je nosil naslov: »Kako začiniti pouk?« Brez pomislekov sem vedel, da bo ta tečaj velik izziv, poln novih idej, ponudil pričakovano in me bo tako osebnostno kot tudi profesionalno obogatil. V tem trenutku, ko se je tečaj iztekel, lahko to samo potrdim. Srečali smo se učitelji tujih jezikov z vseh koncev Evrope, začetniki, izkušeni in tudi takšni, ki so bili mnenja, da že vse znajo ali poznajo. Moje osebno mnenje je, da se moramo bati ljudi ali kolegov, ki govorijo, da že vse znajo ali poznajo.

Veliko pedagoških in metodoloških ter didaktičnih pristopov je bilo predstavljenih, sam bi pa izpostavil le nekatere, ki se meni osebno zdijo tudi velika začimba pri poučevanju tujega jezika. Vedel sem, da glasba zelo umirjeno vpliva na učence in jih spodbuja k temu, da učinkoviteje delajo. To, da pa lahko katerokoli pesem, ki jim je pri srcu, poslušajo in istočasno dopolnjujejo besedilo, pa sem videl in probal prvič. Spletna stran lyricstraining.com je namenjena temu, da učenec utrjuje slušno, bralno in pisno razumevanje jezika. Tudi če vsega ne sliši ali razume, ga neka pesem in računalniški sistem avtomatsko počaka ali dopolni. Torej ga motivira, da dobro sliši, da slišano zapiše, saj brez tega svoje izbrane pesmi do konca ne more slišati.

Vsi učitelji tujih jezikov vemo, da je za to, da postaneš dober govorec tujega jezika, pomembna tudi pisna spretnost in dobro poznavanje pravopisa. Učitelji pogosto prakticiramo s klasičnimi nareki, kjer preverjamo jezikovno pismenost učencev. To, da pa obstajajo glasbeni, vizualni, slikovni, asociacijski, rekonstrukcijski in še kakšni nareki, pa nas je nekatere učitelje presenetilo in hkrati nagovorilo. V določenih metodah dela so učenci zelo aktivni, se gibljejo po razredu, sodelujejo v parih in so glasni, kar bi lahko bilo za marsikaterega učitelja drugega predmeta moteče, za jezikoslovca pa ne sme biti. Glasnost, govorjenje, petje itd. so nujni za to, da učenec prebije led in začne govoriti, delati napake in se zavedati, da je uporaba jezika že v razredu potrebna.

Neverjetno uporabni se mi zdijo tudi tako imenovani »gramatični prigrizki«, kjer imamo učitelji tisoč in eno možnost, kako učencem ponuditi slovnične posebnosti v jeziku, ki učečim se delajo težave in jih lahko na enostaven in nevsiljiv način usvojijo, utrdijo in tudi uporabijo. Včasih se znajdemo v situaciji, ko ne vemo, kako na najbolj enostaven ali kreativen način razložiti neko slovnično posebnost in ravno s temi »prigrizki« lahko učencem približamo razumevanje nekega pravila ali zakonitosti jezika.

Spletna stran biographie.com je prav tako ena izmed možnosti, da se učenci podajo na lov za informacijami svojega idola, vzornika, s katerim se primerjajo, in lahko ob podrobnem spoznavanju neke osebe »nevede« usvajajo besedišče, besedne zveze itd.

Vem, da bi lahko še našteval, a namen tega prispevka ni to, da tukaj opišem vse, saj bom za kolege tujih jezikov organiziral Erasmus+ delavnico na šoli, v kateri bom delil nova pridobljena znanja in izkušnje, saj je namen programa mobilnosti učiteljev ravno v tem, da znanje med nami kroži in da vsakdo izbere tisto, s čimer bi lahko popestril ali začinil svoje delo v razredu.

Osebno sem mnenja, da so programi v okviru Erasmus+ vedno dobrodošli in da nam v sodelovanju z našo šolo (OŠ Stična) omogočajo, da se razvijamo, si odpiramo vrata v svet, smo kreativni, spoznavamo nove kolege, ki poučujejo v drugih državah članicah Evropske unije, in z njimi delimo pridobljena znanja in izkušnje.

Malta, 28. 1. 2023                                                                     Igor Rajner, profesor nemščine