oziroma

»IZNAJDLJIV UČITELJ SE IGRA VEČ”

V času zaprtja šol se je zgodilo nepredstavljivo. Pouk je postal popolnoma neoseben, učitelji nismo imeli nobenega resničnega stika s svojimi učenci, inovativnost pouka je bila omejena na virtualna okolja. Izobraževanja za učitelje pa so bila omejena na razvijanje digitalnih kompetenc in uporabo različnih digitalnih orodij za pouk na daljavo.

Ob odprtju šol in vračanju pouka v vsem dobro poznan sistem smo učitelji v Sloveniji in tudi po svetu ugotovili, da nič ni več tako, kot je bilo. Predvsem so se zelo spremenili učenci. Današnja mladina je zelo vpeta v uporabo različnih tehnologij, ki je marsikje prerasla meje zdrave in primerne uporabe. Preživljanje prostega časa mladih poteka predvsem v družbi pametnih telefonov. Zanimanja šolarjev so se omejila na tisto, kar lahko spremljajo s pametnimi telefoni. Za zadovoljevanje svojih potreb mladi izkoriščajo vse prednosti in slabosti svetovnega spleta in posledično jih zanimajo predvsem stvari, ki so priročne in pripravljene za hitro in enostavno uporabo, so »instant«.

Učenci so se spremenili in po svojih najboljših močeh se moramo prilagoditi tudi učitelji. Že nekaj časa je jasno, da se z zvezki in učbeniki ne da kosati z napredno tehnologijo. Ni pa nemogoče. V upanju, da dobim novo znanje in ideje, sem se udeležila izobraževanja za učitelje različnih strok na Islandiji z naslovom »Smart Teachers Play More« ali »Iznajdljiv učitelj se igra več«.

Glavno vodilo našega izobraževanja je bilo, da je potrebno pouk in učenje organizirati bolj dinamično in ga tako približati načinu delovanja človeških možganov. Razmišljali smo, kako s pravim načinom spodbuditi ustvarjanje novih nevronskih povezav v možganih in predvsem, kako naučeno iz kratkoročnega, delovnega spomina premestiti v dolgoročni spomin, kako med učenjem vključiti čim večji del možganov in aktivirati več različnih možganskih predelov. In nenazadnje, kako mlade, ki v današnji predvsem sedeči družbi, postajajo tudi sami pasivni, sedeči posamezniki, ki jim primanjkuje veščin in želje po sodelovanju z vrstniki, vzpodbuditi k aktivnejšemu življenju v šoli in zunaj nje.

Izobraževanje, ki sem se ga udeležila, je bilo zelo dinamično. Spoznali smo mnogo načinov, kako informacije predvsem s pomočjo gibanja, ki spremlja učenje, iz delovnega spomina shraniti v dolgotrajni spomin. Sami smo poizkušali različne pristope, tehnike, razvijali svoje ideje in predloge. Ves čas smo bili zelo aktivni, saj smo le tako lahko presodili, kaj bi bilo za naše učence in za stroko posameznega učitelja primerno in kaj ne. In predvsem smo se lahko vživeli in razumeli, kako se pri aktivnosti počutijo učenci in kakšne odzive lahko pričakujemo.

Mislim in upam, da ni preveč pretenciozna trditev, da je recept za uspešen pouk, pri katerem učenci optimalno pridobijo, pouk, ki je prepreden z dinamično, dobro strukturirano in premišljeno gibalno dejavnostjo, pri kateri je potrebno na igriv način vključiti motoriko, senzoriko, govor, poslušanje, opazovanje in orientiranje v prostoru. Učenci imajo dovolj prostora, da vključijo tudi svojo domišljijo ter razvijajo veščine sodelovanja s sošolci. Smeh in sproščenost sta komponenti, ki se naravno pojavita pri takih aktivnostih.

Hkrati pa učitelji vemo, da pouk ne more biti ves čas samo dinamičen preplet aktivnosti. To je le en del pouka. Vsekakor pa je pogosto pomembna tudi zbranost in umirjenost, vztrajanje in koncentracija pri delu. Tudi o sproščanju in čuječnosti smo slišali in se naučili veliko koristnega ter uporabnega.

Nenazadnje pa je Islandija država, ki ima zelo občutljiv ekosistem in tudi Islandci so ljudje z veliko mero spoštovanja do narave. Vse, kar smo počeli, je potekalo z zavedanjem in odgovornim ravnanjem do okolja. Učitelji smo prvi, ki moramo širiti odgovornost do okolja in v vsakodnevnih situacijah na to navajati tudi svoje učence.

Obiskovanje drugih držav in kultur, srečanje učiteljev iz drugih učnih okolij, spoznavanje novih oblik šolanja in drugačnih izobraževalnih sistemov so za učitelja neprecenljive vrednosti. Taka srečanja in izobraževanja bogatijo na različnih področjih in sferah. Le razgledan, odprt učitelj lahko učencem današnjega časa prinese dodano vrednost.

Reykjavik, april, 2023                                                      Alenka Kovač, prof.