Danski šolski sistem začne z ocenjevanjem v 8. razredu

Danski šolski sistem začne z ocenjevanjem v 8. razredu

Vseživljenjsko učenje je v sodobnem svetu pojem, ki nam je, predvsem učiteljem, zelo blizu. Svet napreduje in mladi se z njim spreminjajo v današnjem času hitreje kot kdaj koli doslej. In res je stalno izpopolnjevanje in izobraževanje ključnega pomena in hkrati...