V okviru Erasmus projekta, z naslovom Moderni učitelj v ustvarjalnem učnem okolju, ki na Osnovni šoli Stična poteka že od avgusta 2022, sva se učiteljici naravoslovja Elizabeta Kadunc Križaj ter učiteljica angleščina in koordinatorka Erasmus programov na OŠ Stična, Katja Tomažinčič, odpravili na strokovno izobraževanje v deželo ognja in ledu – na Islandijo.

Udeležili sva se strukturiranih tečajev na temo »Innovative Methodology and ICT tools« ter »Project Management and Educational visits«. Enotedensko izobraževanje je potekalo v prestolnici Islandije, Reykjaviku, in navkljub resnično neprijaznim vremenskim pogojem, kjer so se sneg, močan veter in sonce izmenjevali na 20 minut, sva uspešno pridobivali nova znanja na področju vodenja projektov ter digitalizacije. Izobraževanja se je udeležilo preko 100 udeležencev iz 28 različnih držav in tako sva poleg znanja spoznavali še učitelje drugih evropskih šol, ki so pokazali interes za  prihodnje sodelovanje v Erasmus projektih, bodisi pri  izmenjavi učencev bodisi kot gostitelji pri  sledenju na delovnem mestu.

V okviru strukturiranega tečaja »Project management and Educational visits« smo večino časa posvetili delavnicam, na katerih smo se udeleženci posvetili vsem podrobnostim pisanja prijavnice za projekte KA1 ter se seznanili z različnimi možnostmi pri izpolnjevanju različnih delov prijavnice – od zastavljanja projektnih ciljev in nalog do podrobnosti finančnega dela, evalvacije in razširjanja rezultatov. V okviru tečaja smo obiskali tudi dve osnovni šoli ter eno srednjo poklicno šolo. Obiskali smo osnovni šoli v Framhaldsskólinnu in Rimaskoliju in srednjo poklicno šolo v Mosfellsbaerju, kjer so nas toplo sprejeli. Udeleženci tečaja smo spoznavali podrobnosti islandskega izobraževalnega sistema. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno za učence od 6 do 16 leta. Predmetnik je zelo raznolik, saj poleg osnovnih predmetov, kot so islandščina, matematika, geografija, zgodovina, zajema  tudi predmete o življenjskih spretnostih, šahu, šivanju in plavanju. Velik poudarek je na učenju tujih jezikov, saj se že v 1. razredu začnejo učiti danščine, v 4. razredu pa še drugi tuji jezik – angleščino. Učitelji spodbujajo kritično razmišljanje in razmišljanje izven okvirov ter ustvarjalnost. Izobraževanje je brezplačno, starši plačajo le topel obrok ter izvenšolske dejavnosti, ki potekajo v popoldanskem času.  Šola in starši tesno sodelujejo in so osredotočeni na napredek in podporo učencem, ki to potrebujejo. Islandski izobraževalni sistem močno podpira  vključujoče izobraževanje, ki nudi enake izobraževalne možnosti vsem učencem, tudi takim s posebnimi potrebami. Učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, imajo na voljo učitelje oziroma študente različni strokovnih usmeritev, ki jim pomagajo pri izobraževalnem delu.

V okviru strukturiranega tečaja »Innovative Methodologies and ICT tools« pa je učiteljica naravoslovja spoznavala napredno metodologijo pri uvajanju pedagoških vsebin. Poudarek je bil na različnih spletnih orodjih, ki omogočajo bolj plastičen prikaz učnih vsebin, hkrati pa delujejo motivacijsko na učence. Spletna orodja, ki so najbolj navdušila, so bila Body planet (s pomočjo tega orodja si lahko ogledamo notranje organe), Goconqr, Nearpod, Poll Everywhere, orodja za kreiranje QRcode, PLikers in podobni. Cilji tečaja so bili pridobivanje spretnosti pri uporabi spletnih aplikacij, ki bi lahko obogatile ter nadgradile pouk ter spodbujanje projektnega in samostojnega dela pri učencih.

Udeležba na strokovnem izobraževanju v tujini vedno predstavlja izziv in hkrati tudi možnost, da pokukamo izven meja naše prelepe Slovenije. Spoznavanje različnih pedagoških prijemov, načinov dela ter primerov dobrih praks nas naredi boljše in nas spodbudi, da začnemo razmišljati, kako bi lahko katero izmed videnih strategij prenesli v svoje delo. Velikokrat pa je ravno to izobraževanje tisto, ki nam pokaže, da se slovensko šolstvo brez zadrege lahko postavi ob bok večini evropskih izobraževalnih sistemov.

Katja Tomažinčič, prof. in Elizabeta Kadunc Križaj, prof.